Ročník 2023

Zahájení realizace projektu Nároží na třídě TGM

7. 11. 2023

Začala proměna „Nároží“ na tř. Tomáše Garriguea Masaryka ve Frýdku. Na místě u kruhového objezdu (křížení ulic V. Závady a tř. TGM), které vybrali občané v rámci druhého ročníku participativního projektu ZAPOJ F-M 2023, vzniká městský parčík.

Tým participativního rozpočtu zároveň připravuje další ročník ZAPOJ F-M 2024. Občané i v tomto ročníku budou mít opět možnost navrhovat místa vhodná k proměně a následně konkrétní podněty pro vybranou lokalitu.

Postup prací na projektu Nároží na třídě TGM

10. 8. 2023

Do června měli občané možnost seznámit se s dalším postupem práci v rámci projektu Zapoj FM. Architekt Ondřej Zdvomka představil rozpracovaný návrh proměny nároží na třídě TGM, kterým reagoval na zadání připravené ve spolupráci s občany. Řešení pracuje s odstraněním některých nevzhledných prvků včetně stávajícího oplocení. Vytváří tři pomyslné oázy zeleně lemované okrasnými živými ploty a uchovává pěší průchody skrz plochu. Celek je doplněn subtilním altánem s lavičkami, mlžítkem a nově vysazeným okrasným stromem. Vysadit opět vrbu, kterou si mnoho občanů přálo, se zřejmě nepodaří, ale nahradit by ji měl okrasný strom. Občané přicházeli s některými dalšími náměty na změnu, ty budou dále zvažovány v rámci dopracování projektu. Po jeho dokončení bude výsledný návrh představen veřejnosti a začne se připravovat realizace projektu.

Plachta 2

Druhý plánovací den

8. 6. 2023

Úspěšný plánovací den za námi!

Děkujeme všem, kteří se s námi podělili o svůj názor, připomínky a podněty, které následně budou zapracovány do finálního projektu.

Návrh projektu Nároží na třídě TGM

1. 6. 2023

Participativní projekt ZAPOJ F-M „Nároží“ se opět posunul směrem k realizaci proměny.

V další fázi 2. ročníku projektu, ve kterém veřejnost hlasovala pro místo vhodné ke zvelebení, architekt připravil návrh se zapracováním nejčastějších podnětů občanů.

Představíme jej ve čtvrtek 8. června mezi 14. a 17. hodinou na „Nároží“ u kruhového objezdu (křížení ulic V. Závady a tř. TGM ve Frýdku).

Aktuální informace k projektu Nároží na třídě TGM

25. 4. 2023

Nároží ulic V. Závady a tř. TGM ve Frýdku se dostalo nebývalé pozornosti. Rušno na vítězném místě bylo během plánovacího dne, během kterého kolemjdoucí sdělovali své nápady na proměnu místa. Nejčastěji zazníval požadavek na zasazení zeleně a zkultivování prostoru obecně. 2. ročník participativního projektu ZAPOJ F-M, ve kterém spolurozhodují občané o úpravě vybrané lokality, se tak posunul do další fáze.

„Zaznamenali jsme velký zájem ze strany občanů, kteří s námi na plánovacím dni vymýšleli, jak místo zvelebit. Nejčastěji si přáli doplnit zeleň, často zaznívala například obnova původní vrby. Dále proměnit nároží na místo k odpočinku a prostor zbavit betonových ploch a různých pozůstatků, zkrátka ho celkově zestetizovat,“ uvedl člen participativního týmu, architekt Tomáš Čech, který v rámci projektu ZAPOJ F-M připravuje a zastřešuje zapojení občanů a spolupráci s nimi. 

Novinkou oproti 1. ročníku, kdy si lidé vybrali proměnu Zátiší (pozn. red.: úpravy místa jsou nyní v závěrečné fázi), bylo zapojení školáků a studentů.  

„Děti do projektu vnesly oživení a spoustu zajímavých nápadů. Přímo na místo dorazily třídy ze Střední školy řemesel Frýdek-Místek a ScioŠkoly Frýdek Místek a děti graficky znázorňovaly své představy. Zapojila se také Základní umělecká škola, která dodala „leporelo námětů“. Jedna ze studentek se dokonce na základě svého zájmu zúčastnila další schůzky participativního týmu na magistrátu, stala se tak členkou týmu a bude spolupracovat na dalších krocích,“ uvedla hlavní architektka města Lucie Šidlová.

Po plánovacím dni tým spustil ještě elektronické dotazníky, do kterých mohli přispět ti, kteří se osobně nedostavili. Došlo také k jednání s vlastníkem sousedního domu a dalším krokem je oslovení architekta, který připraví konkrétní návrh. Na proměnu lokality město vyčlenilo milion korun.

Plánovací den

22. 3. 2023

Ve středu 22. března se uskutečnil plánovací den, který posouvá projekt Zapoj F-M do další fáze. Po výběru místa na třídě TGM, které se stalo vítězem hlasování veřejnosti, je nutné připravit zadání jeho budoucí proměny. I v této fázi připrav se chce město obracet na veřejnost a v maximální míře ji zapojit, proto byl zorganizován plánovací den.

Od ranních hodin až do pozdního odpoledne zástupci města oslovovali veřejnost přímo na řešeném místě a ptali se občanů, jak by si budoucí podobu dnes trochu zapomenutého prostranství představovali. Někteří preferovali vysázení rozličné zeleně, jiní se zaměřovali na možnosti posezení a odpočinku. Několikrát byla připomenuta vrba, která na místě v minulosti byla o očividně zůstala v paměti obyvatel města.

Akce se zúčastnily i dvě školy, Střední škola řemesel Frýdek-Místek a ScioŠkola Frýdek Místek, jejichž studenti měli možnost připojit své podněty slovní i grafickou podobou. Cenný je také příspěvek Základní umělecké školy Frýdek-Místek, která v rámci svého výtvarného oboru připravila model místa a leporelo námětů. Fantazie a nápady mladých lidí jsou přínosné nejen pro jejich nezatíženost konvencemi, ale i pro prostý fakt, že všichni z dětí jsou a budou uživateli podobným míst. Ovlivňují tedy podobu města sami pro sebe a pro svou budoucnost.

V dalších týdnech doplní plánovací den online dotazník a zadání proměny bude připraveno pro zpracování architektonického návrhu. Ten bude ve stádiu rozpracovanosti konzultován s veřejností, tak aby mohly být zapracovány další případné podněty.

Zveme vás na plánovací den

10. 3. 2023

Přijďte nám sdělit svůj nápad a názor na to, co má být na vítězném Nároží. Zveme vás na plánovací den 22. 03. 2023od 7.00 do 18.00 hodin, na Nároží u kruhového objezdu na třídě TGM ve Frýdku.

Vyhrálo Nároží na třídě TGM

28. 2. 2023

Druhý ročník participativního projektu ZAPOJ F-M zná svého vítěze. Z celkového počtu 528 hlasujících 129 občanů zvolilo návrh č. 1 čili nároží u kruhového objezdu na třídě TGM ve Frýdku. Druhým nejžádanějším návrhem se stal osmý návrh, plocha u zastávek Anenská v ulici Ostravské, a třetí nejvyšší počet získal návrh č. 2 hřiště pro malé děti v Parku pod zámkem. (Výsledky ankety viz graf.)

Dalším krokem v participativním projektu je plánovací den, který se uskuteční 22. března od cca 7.00 hodin do pozdního odpoledne na vítězném místě.

Hlasujte v anketě pro ročník 2023

27. 1. 2023

Bylo vybráno 9 míst a i vy můžete rozhodnou, které z nich se dočká proměny! Hlasovat můžete v anketě, buď v aplikaci MUNIPOLIS nebo fyzicky na informacích magistrátu v Radniční ulici 1148, a to od 1. února po dobu tří týdnů.

Podněty, které nebyly zařazeny do projektu, se budou zabývat příslušné odbory Magistrátu, které je v rámci svých kompetencí budou řešit.

Posílejte své návrhy pro ročník 2023

25. 10. 2022

Frýdek-Místek odstartuje další ročník participativního projektu ZAPOJ F-M. Obyvatelé budou moct opět vybírat z devíti míst určených ke zvelebení. „Vítěznou“ lokalitu město upraví za milion korun, který vyčlenilo v rozpočtu. Novinkou druhého ročníku je zasílání tipů na konkrétní místo samotnými občany, které můžete posílat, případně i s fotografiemi, do 15. prosince na e-mail zapojfm@frydekmistek.cz.